OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

One Brain

 

Metóda ONE BRAIN

je alternatívna metóda, ktorá pomáha obnoviť fyzickú aj psychickú rovnováhu človeka.

Táto metóda  nie je považovaná za liečiteľstvo. Pracuje s energiou tela. Po nájdení príčiny, ktorá prerušila energetický tok v tele, sa jemnými korekciami stimuluje samoliečiaci mechanizmus organizmu, ktorý tok energie obnoví.

 

 

Kedy sa používa a na čo:

Problémy v učení - zlepšenie čítania, písania, sústredenia sa; zbavenie sa strachu zo školy, zo zlyhania, z trémy, zníženie hyperaktivity,  zlepšenie alebo odstránenie rečových problémov, učenie cudzích jazykov, rozvíja tvorivosť,  prijímanie nových informácií.

Pracovné problémy - zvýšenie sústredenia a pracovnej výkonnosti,  pokojné zvládanie každodenných stresových situácií,  zvýšenie seba hodnotenia a sebadôvery,  zbavenie sa strachu zo šoférovania, telefonovania, zlepšenie komunikácie s nadriadenými, podriadenými, časový stres a zvládanie krízových situácií. Odstraňuje obavy  z verejného vystupovania, zlepšuje komunikatívnosť.

Odstraňuje komplexy, depresie, úzkosti, obavy z budúcnosti, z neúspechu.

Rozvoj osobnosti - zvýšenie sebadôvery, seba prijatia a seba hodnotenia, rozvoj tvorivosti, originality, zvýšenie spontánnosti; zbavovanie sa strachu z úspechu/neúspechu, zo samoty, neúspešných vzťahov, nových ľudí, zo zmeny, zo šoférovania, lietania, z vody, výšky, schopnosť povedať nie.

Eliminuje obavy z autorít, zo školy či škôlky.

Rodina a partnerské vzťahy – Harmonizuje vzťahy. Rodinné, partnerské, pracovné. Zlepšenie komunikácie aj intímneho vzťahu

Zdravotná oblasť - zmiernenie a odstránenie rôznych druhov bolestí, zdravotných problémov a ťažkostí. Pomáha pri riešení psychosomatických problémov. Odstraňuje alergie. Každý si môže dať otestovať ktoré sú vhodné potraviny a nevhodné potraviny.

 

Financie a prosperita - Mnoho ľudí sa nevie pohnúť z určitého bodu v živote, nakoľko častokrát ho ovplyvňujú názory a prevzaté formy správania z detstva a okolia. Sú to vedomé bloky ktoré sa touto metódou dajú zmeniť. Strach prevziať zodpovednosť k zmene. Zvýšenie sebadôvery. Neviete presne čo chcete. Chýba Vám ochota sa zmeniť. Neviete určiť správnu stratégiu. Máte strach s peňazí. A tak ďalej. Aj v tejto oblasti Vám vieme uľachčiť cestu. Stačí zavolať a objednať sa.

 

 

Ako to funguje

Metóda 3v1, systém One Brain, je jemný a nenásilný spôsob ako identifikovať a uvoľniť stres. Tým môžeme zmierniť alebo odstrániť jeho následky, ktoré zvyčajne poznáme ako pochybnosti, strach alebo pocit neschopnosti, ale aj rôzne bolesti a zdravotné ťažkosti. Je to cesta, na ktorej môžem nájsť VOĽBU tam, kde som si myslel, že žiadne možnosti nie sú. V strese sú naše možnosti hľadania optimálneho riešenia veľmi obmedzené, nakoľko fungujeme iba so zlomkom našej mozgovej kapacity. Vyplýva to z prirodzeného fyziologického fungovania mozgu/tela. V strese sme totiž síce schopní tresnúť dvermi, udrieť po stole alebo utiecť, ale nie rozmýšľať - tie časti mozgu sú totiž "vypnuté". Cieľom práce s metódou One Brain je "zapnúť", čo bolo v  dôsledku stresu vypnuté a nájsť možnosti tam, kde sme ich predtým nedokázali vidieť kvôli minulým podobným skúsenostiam, ktoré boli spojené s emocionálnym stresom. Kým ich nepochopíme a neuvoľníme stres, napätie  ktoré je s nimi spojené, majú tieto skúsenosti moc ovplyvňovať naše správanie v súčasnosti.

Záujemcovia o metódu sa s ňou môžu stretnúť vo forme prednášok a krátkych programov pre verejnosť, individuálnych sedení, kurzov pre začiatočníkov a neskôr pokročilých a programov Rodinných konštelácií.

 

Individuálne sedenia

Rád a ochotne pomôžem, poradím všetkým ktorý sa nachádzajú v stresovej alebo ťažkej, možno práve neriešiteľnej situácii či už v osobnom alebo pracovnom živote. Počas konzultácie s klientom nájdeme riešenie ktoré momentálne nevidí.

Počas konzultácie sa venujeme konkrétnemu problému s ktorým klient prišiel. V prípade viacerých problémov nájdeme prioritný problém. Na jednom sedení sa venujeme výlučne jednej téme, ktorá môže pozitívne ovplyvniť aj ostatné problémy.

Úlohou sedenia je uvoľniť stres a zvýšiť pozitívnu motiváciu na dosiahnutie cieľa. Pracujeme so stresom ktorý je spúšťačom série problémov nie s problémom samotným. Neurčujeme diagnózu a nenahrádzame prácu lekárov. Avšak výsledkom je často aj zlepšenie zdravotného stavu.
Ide o to, aby klient sám našiel riešenie na to, čo ho trápi , možnosti tam,  kde ich v tejto chvíli nevidí. Práca je jemná a nenásilná. Ak má problém, má aj riešenie, ktoré  bude fungovať, len ho zo začiatku nevidíme. Ide o aktívne zapojenie klienta na riešení, nie o poradenstvo zo strany konzultanta. Mojou úlohou nie je vyriešiť za Vás problém , ale naučiť Vás ako si môžete vyriešiť vašu situáciu sami.

Dĺžka trvania konzultácie je cca 1-1,5 hod.

Konzultáciu je potrebné si vždy vopred telefonicky dohodnúť na tel.čísle

0903 920 636

 

 

Komu sú určené:

Konzultácie ONE BRAIN vo všeobecnosti sú určené všetkým, ktorí chcú pre seba urobiť viac. Viac pre svoje fyzické a duševné zdravie, pre spokojnejší a vyrovnanejší život. Hneď od začiatku začíname so svalovým testom ako spôsobom komunikácie s tým najdôležitejším zdrojom informácií pre nás - s naším mozgom a telom. Učíme sa tak dôverovať tomu, čo vie naše telo a čo sa nám pokúša povedať. Prvé konzultácie sú hlavne zamerané na to, aby prebudili v nás záujem o prebratie zodpovednosti za svoj život. A aby sme pre seba prakticky niečo urobili. Preto sa učíme, ako môžeme pracovať so svojimi emóciami, ako môžeme, aj keď sme len sami so sebou, urobiť niečo pre to, aby sme sa cítili lepšie. Počas práce so svalovým testom používame aj Barometer  správania s vizualizáciou a vekový reces. Celkovo sa prehlbuje dôvera v seba, v to, že si tvorím svoju realitu.

 

 

Pôvod a história:

Metóda ONE  BRAIN vznikla v 70-tych rokoch. Autori tejto metódy sú odborníkmi v oblasti genetiky správania a medziľudských vzťahov. Názov tejto alternatívnej terapie je odvodený od slova one brain , čo znamená ,že mozog funguje ideálne vtedy, keď pravá aj ľavá hemisféra dokonale spolupracujú.

 

 

CENA ZA BEŽNÚ KONZULTÁCIU JE 30 €

 

ODBLOKOVANIE ZLÝCH STRAVOVACÍCH NÁVYKOV A TESTOVANIE NA POZITÍVNE LÁTKY  50 €

 

ODBLOKOVANIE FINANČNÉHO ÚSPECHU  99 €

 

 

Objednať sa môžte telefonicky na čísle 0903920636   alebo   0918021007

On line   https://www.rezervujsi.sk/dobrymaser